U!club Uppsala

U!Club Uppsala

Föreningen har som ändamål att, utifrån medlemmarnas engagemang, bidra till att Uppsala försvarar och positivt utvecklar sitt generella välstånd, sin attraktionskraft och stärker invånarnas stolthet över att vara Uppsalabor.

Webplatsen kommer att uppdateras till hösten 2020 då utdelning av årets priser blir aktuellt.