Om U!Club Uppsala

Stadgar

  • Föreningens syfte är att utifrån medlemmarnas engagemang bidra till att Uppsala försvarar och positivt utvecklar sitt generella välstånd, sin attraktionskraft och att stärka stoltheten över att vara Uppsalabo. Ett medlemsnätverk där medlemmarna tydligt markerar att de löpande vill bidra till Uppsalas positiva utveckling.
  • Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna regelbundna sammankomster för medlemmarna med innehåll baserat på lokala artister, föredragshållare eller andra inslag.
  • Att varje år leda arbetet med att utse tre vinnare i för alla Uppsalabor öppna tävlingar och som handlar om att tydligt ha bidragit till att stärka Uppsalas positiva image.
  • Att varje år anordna Kick Off Uppsala där vinnarna presenteras och där medlemmarna ges tillfälle att träffas under en helkväll.
  • Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemskap kan vara personligt eller utgöra så kallat företagsmedlemskap, som är tillgängligt för juridiska personer.
  • Personligt medlemskap (200kr) ger tillträde till av föreningen anordnade aktiviteter. Företagsmedlemskap (1200kr) ger tillträde för en person till av föreningen anordnade aktiviteter och därtill en plats på Kick Off Uppsala utan extra kostnad.
  • Medlem skall ha uppnått 18 års ålder.

 

 

 

Styrelse

Stefan Hanna, Ordförande
Egenföretagare, kommunpolitiker

Jonathan Tigrar, Information & PR
Egenföretagare

Kajsa Lindner, Vice ordförande, Juryledare,

Egenföretagare

Annika Wesslen,
Egenföretagare

Maria Sofia Freeney,
Sekreterare

 

Kontakt

Kontakt: info@uclubuppsala.se

 

Att bli medlem

Privat medlemskap: 200 kr   (klicka)

Företagsmedlemskap: 1200 kr   (klicka)

 

Swish: 1 234 182 879

Bankgiro: 713-6583

Jury 2017

Här utannonseras vinnare senare!