Om U!Club Uppsala

Stadgar

  • Föreningens syfte är att utifrån medlemmarnas engagemang bidra till att Uppsala försvarar och positivt utvecklar sitt generella välstånd, sin attraktionskraft och att stärka stoltheten över att vara Uppsalabo. Ett medlemsnätverk där medlemmarna tydligt markerar att de löpande vill bidra till Uppsalas positiva utveckling.
  • Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna regelbundna sammankomster för medlemmarna med innehåll baserat på lokala artister, föredragshållare eller andra inslag.
  • Att varje år leda arbetet med att utse tre vinnare i för alla Uppsalabor öppna tävlingar och som handlar om att tydligt ha bidragit till att stärka Uppsalas positiva image.
  • Att varje år anordna Kick Off Uppsala där vinnarna presenteras och där medlemmarna ges tillfälle att träffas under en helkväll.
  • Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemskap kan vara personligt eller utgöra så kallat företagsmedlemskap, som är tillgängligt för juridiska personer.
  • Personligt medlemskap (200kr) ger tillträde till av föreningen anordnade aktiviteter. Företagsmedlemskap (1200kr) ger tillträde för en person till av föreningen anordnade aktiviteter och därtill en plats på Kick Off Uppsala utan extra kostnad.
  • Medlem skall ha uppnått 18 års ålder.

 

ÅRSBERÄTTELSE

I enlighet med föreningens syfte och stadgar har styrelsen och övriga engagerade medlemmar under verksamhetsåret arrangerat regelbundna sammankomster för medlemmar men innehåll baserat på lokala artister, föredragshållare och liknande inslag. Dessa regelbundna sammankomster har skett i form av ”Månadsträffarträffar” kl. 17 första onsdagen i varje månad (bortsett från januari då träffen sammanfaller med trettondagshelgen). Träffarna har varit på olika lokaler och restauranger i Uppsala och gästtalarna har också varierat från näringsliv, idrott och kultur.

Styrelsen har också utsett tre jurygrupper som tillsammans med Uppsalaborna (genom ett röstningsförfarande i Uppsala Tidningen) har utsett finalister och sedan vinnare till de tre priser. Vinnarna har tillkännagivits vid den årliga Uppsalafesten, Kick Off Uppsala.

2016 års vinnare:

Årets Uppsalabo                                                    Johan Ståhl

Årets mest kreativa Uppsalabo                          Stina Wolter

Årets marknadsförare av Uppsala                     Thomas Sonesson

Styrelsen planerade och genomförde även Kick Off Uppsala, Uppsalafesten lördagen den 10 september 2016 på Norrlands nation. Utöver att vinnarna till föreningens priser presenterades fick medlemmarna med gäster möjlighet till en helkväll samt lyssna till årets ”talet till Uppsala” som hölls på rim av Jacke Sjödin.

-Under året har nya samarbetspartners kopplat till årets utmärkelser avtalats om. Nuvarande samarbetspartners är: Wallin Advokatbyrå, Uppsala Tidningen, One of the faces, Trippus, Wasabi Web och Elin Stahre (fotograf).

Då strävan är att alla Uppsalabor ska känna sig välkomna har styrelsen också tecknat samarbetsavtal som gör att alla Uppsalabor är välkomna att delta på U! Club månadsträffar, aw samt på Uppsalafesten utan avgift.

Avgiften för medlemskap är fortsatt 200 kronor. Avgiften är ett starkt ”statement” om att man gillar Uppsala och gärna är en ambassadör för vår hemort. Medlemmar får olika förmåner, bland annat billigare deltagande på Uppsalafesten.

– Styrelsen har sammanträtt fem gånger varav en gång på ett längre planeringsmöte.

Uppsala, 2017-08-06

Styrelsen U! Club Uppsala

 

Styrelse

Stefan Hanna, Ordförande
Egenföretagare, kommunpolitiker

Jonathan Tigrar, Information & PR
VD på GO Adventure AB

Kajsa Lindner, Vice ordförande, Juryledare
VD på Upplandsknekten

Linda Brandemark,
After Work -mästare

Annika Wesslen,
Ceremonimästare

Maria Sofia Freeney,
Sekreterare

Mats Modéen, Skattmästare
Egenföretagare, Agentax ekonomerna

Kontakt

Kontakt: info@uclubuppsala.se

 

Att bli medlem

Privat medlemskap: 200 kr   (klicka)

Företagsmedlemskap: 1200 kr   (klicka)

 

Swish: 1 234 182 879

Bankgiro: 713-6583

Jury 2017

Årets Uppsalabo:

Kajsa Bennbom-Lindner (ordförande) – U! Club Uppsala

Anders Wallin – U! Club Uppsala

Johan Ståhl – Årets Uppsalabo 2016

 

Årets Marknadsförare av Uppsala:

Stefan Hanna (ordförande) – U! Club Uppsala

Thomas Sonesson – Årets marknadsförare av Uppsala 2016

Charlotte da Silva – Salgado, egenföretagare

Fredrik Johansson – One of the faces, egenföretagare

 

Årets Kreativaste Uppsalabo:

Anna Belin (ordförande) – U! Club Uppsala

Linda Brandemark – U! Club Uppsala

Anders Widmark – Årets kreativaste Uppsalabo 2015

Maria Freeney – Uppsala Stadsteater, projektledare

Christer Engqvist – radioprofil & komiker

Här utannonseras vinnare senare!